• i Bewegen is belangrijk

  In deze filmpjes wordt verteld waarom bewegen zo belangrijk is, ook als je ouder wordt.

  Vitaal Journaal 

  Dr. Ivan Wolters

  Professor Dr. Erik Scherder

 • i Feiten over vallen

  Jaarlijks valt 1 op de 3 thuiswonende ouderen boven de 65 jaar. Boven de 80 jaar vallen zelfs 2 op de 3 ouderen! Doorgaans omdat bij het ouder worden méér aandoeningen tegelijkertijd voorkomen, en kracht/conditie juist verminderen.

  Valpartijen kunnen veroorzaakt worden door factoren buiten jezelf, zoals een drempel,  boomstronk, stoeptegel, gladde vloer, slechte verlichting...

  En valpartijen kunnen veroorzaakt worden door factoren in jezelf, zoals onvoldoende kracht of uithoudingsvermogen, gewrichtsaandoeningen, duizeligheid, verminderd gezichtsvermogen. Het kan ook veroorzaakt worden door een onveilige manier van handelen; bijvoorbeeld je wilt iets (te) snel doen, je doet iets terwijl je er met de aandacht niet bij bent, of je gaat maar door terwijl je eigenlijk al moe bent...

  Uit onderzoek blijkt dat valpartijen vaak een gevolg zijn van een combinatie van deze factoren. Om vallen zoveel mogelijk te voorkómen moet u dus aandacht besteden aan alle factoren die bij u in het spel zijn; bijvoorbeeld zorgen dat je spierkracht op peil is, zorgen dat je gezichtsvermogen optimaal is, en/of zorgen dat de verlichting in een ruimte voldoende is, of bij de dokter navragen waar de duizeligheid door veroorzaakt kan worden. Of stoppen met een handeling als je je moe begint te voelen.

  VeiligheidNL beheert een uitgebreid dossier over vallen.

 • i Kenniscentrum sport

  Kenniscentrum Sport werkt voor (lokale) professionals en vrijwilligers die deskundigheid zoeken over sport- en beweegstimulering. Op de website vindt u onder meer de Kennisbank Sport en Bewegen met relevante publicaties en een database met effectieve aanpakken die in de praktijk succesvol zijn gebleken.

 • i Lopen en bewegen

  Door veroudering en lichamelijke klachten verandert het looppatroon. De kwaliteit van lopen kan hierbij in de loop der jaren verminderen waarbij uw lichaam zich soms ongemerkt aanpast. Het kan zijn dat u niet gemerkt heeft dat u langzamer bent gaan lopen, met kleinere passen of misschien zelfs meer schuifelend bent gaan lopen. Alledaagse bewegingen zoals lopen zonder loophulpmiddel, traplopen of bijvoorbeeld het opstaan van een stoel kunnen hierdoor lastiger worden.

  Naast normale veroudering kunnen verschillende oorzaken bijdragen aan een achteruitgang van het lopen en bewegen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u met momenten duizelig bent of dat u medicijnen gebruikt die het lopen/ bewegen nadelig beïnvloeden.

  Daarbij kan het zijn dat u moeilijker bent gaan lopen na een val vanwege pijn of omdat u minder durft te bewegen. In dat geval kan het zinvol zijn om te proberen méér te gaan lopen, of -als het alléén niet lukt-  de hulp van een fysiotherapeut in te roepen.

  Het kan ook zijn dat uw balans verminderd is. Beweegactiviteiten die (mede) gericht zijn op het verbeteren van de balans, kunnen helpen om meer gevoel en controle over uw balans te  krijgen.

  Maar het kan ook zijn dat er toch meer aan de hand is waardoor u moeilijker loopt, bijvoorbeeld als uw gevoel in de benen/voeten niet optimaal is, of bij de ziekte van Parkinson. Als u hier meer duidelijkheid over wilt kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

   

   

 • i Minder gevoel in voeten/benen

  Balans houden tijdens staan en lopen is alleen mogelijk als de gevoelszenuwen in voeten en benen de signalen goed doorgeven aan het zenuwstelsel. De gevoelszenuwen geven normaal gesproken ongemerkt signalen door over uw houding en positie in de ruimte en over de ondergrond waarop u staat of loopt.

  Het doorgeven van de signalen door de gevoelszenuwen kan verminderd zijn. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij suikerziekte, na een herseninfarct of bij bepaalde zenuwaandoeningen.

  Als u twijfelt of het gevoel in uw voeten/benen goed is, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

   

   

 • i Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

  Voor iedereen is het belangrijk om te bewegen. Maar zeker voor mensen die bang zijn om te vallen is het essentieel om te bewegen om zo te zorgen voor een goede conditie en een optimale spierkracht.

  U beweegt voldoende voor uw 'basisgezondheid' wanneer u op minimaal vijf, maar het liefst alle dagen van de week, 30 minuten matig intensief beweegt, zo mogelijk in blokken van 10 minuten. Aangeraden wordt om ook 3x per week kracht-oefeningen te doen, met name voor uw beenspieren. Dit tesamen is de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB).

  Een matig intensieve beweging is een beweging waarvan u sneller gaat ademhalen. U krijgt het er warm van en uw hart gaat er sneller van kloppen. Denk bijvoorbeeld aan wandelen, fietsen, nordic walking, zwemmen, tuinieren. Doe vooral beweegactiviteiten die u leuk vind om te doen, dan houd u het met plezier vol. Ook binnenshuis zijn volop mogelijkheden om te bewegen. Kijk eens naar de 'Tips voor bewegen binnenshuis'. U vind deze onder 'Lopen en bewegen'.

  Als u door beperkingen niet meer aan 30 minuten matig intensief bewegen toekomt, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging zinvol, ongeacht duur, intensiteit, frequentie of type.

  U kunt de hulp inroepen van een fysiotherapeut als u uw fitheid zou willen verbeteren, of als u de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen niet haalt. Of hier vragen over hebt!

 • i Valgevaarlijk en risicovol gedrag

  Onder valgevaarlijk of risicovol gedrag wordt verstaan dat u dingen doet die het risico om te vallen voor u op zo'n moment verhogen. Bijvoorbeeld dat u op een stoel klimt om iets uit een kast te pakken of dat u te snel voor uw doen loopt. Of dat u maar doorgaat met iets terwijl u al vermoeid bent. Of 2 of 3 dingen tegelijk doet. Daarnaast kan het zijn dat u het risico anders inschat dan uw naaste.

  Meer informatie vindt u hier:

  U kunt ook contact opnemen met een ergotherapeut: samen kunt u een vragenlijst doornemen om hierover na te denken. De ergotherapeut kan ook met u meekijken om te onderzoeken of u of uw partner misschien valgevaarlijk/ risicovol gedrag vertoont.

 • i VeiligheidNL

  De organisatie VeiligheidNL heeft Valpreventie 65+ als een van haar speerpunten. Op de website is veel materiaal beschikbaar. Te bestellen of gratis te downloaden.