• i Feiten over vallen

  Jaarlijks valt 1 op de 3 thuiswonende ouderen boven de 65 jaar. Boven de 80 jaar vallen zelfs 2 op de 3 ouderen! Doorgaans omdat bij het ouder worden méér aandoeningen tegelijkertijd voorkomen, en kracht/conditie juist verminderen.

  Valpartijen kunnen veroorzaakt worden door factoren buiten jezelf, zoals een drempel,  boomstronk, stoeptegel, gladde vloer, slechte verlichting...

  En valpartijen kunnen veroorzaakt worden door factoren in jezelf, zoals onvoldoende kracht of uithoudingsvermogen, gewrichtsaandoeningen, duizeligheid, verminderd gezichtsvermogen. Het kan ook veroorzaakt worden door een onveilige manier van handelen; bijvoorbeeld je wilt iets (te) snel doen, je doet iets terwijl je er met de aandacht niet bij bent, of je gaat maar door terwijl je eigenlijk al moe bent...

  Uit onderzoek blijkt dat valpartijen vaak een gevolg zijn van een combinatie van deze factoren. Om vallen zoveel mogelijk te voorkómen moet u dus aandacht besteden aan alle factoren die bij u in het spel zijn; bijvoorbeeld zorgen dat je spierkracht op peil is, zorgen dat je gezichtsvermogen optimaal is, en/of zorgen dat de verlichting in een ruimte voldoende is, of bij de dokter navragen waar de duizeligheid door veroorzaakt kan worden. Of stoppen met een handeling als je je moe begint te voelen.

  VeiligheidNL beheert een uitgebreid dossier over vallen.

 • i Valanalyse door professional

  Instrument (vragenlijst) om het valrisico bij senioren in te kunnen schatten. Verschillende oorzaken van vallen komen aan de orde. Deze vragenlijst is bedoeld om samen met een oudere de risico's voor vallen in kaart te brengen.