Beweegtuin

De beweegtuin biedt de gelegenheid om alleen, met anderen of onder begeleiding actief in de buitenlucht bezig te zijn met behulp van speciaal ontworpen toestellen.

Bij elk toestel staat afgebeeld welke oefeningen u er kunt doen.

Voor wie?

De beweegtuin is van oorsprong gericht op senioren zodat zij op een veilige manier kunnen bewegen. De beweegtuin is tegelijkertijd een plek waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. Omdat de beweegtuin ook geschikt is voor kinderen, wordt het tevens een plek waar jong en oud  elkaar kunnen ontmoeten.

Wat krijgt u?

Een locatie in de buitenlucht waar toestellen staan die speciaal ontworpen zijn om conditie, lenigheid en evenwicht te verbeteren.

Hoe komt u eraan?

In veel gemeenten zijn inmiddels een of meerdere beweegtuinen. Zoek op internet op 'beweegtuin en uw plaats' (bv. beweegtuin Nijmegen). U kunt ook informeren bij de gemeente of de plaatselijke welzijnsinstelling of er een beweegtuin is en of er een groep senioren is die regelmatig gebruik maakt van de beweegtuin en waar u bij kunt aansluiten.

Op You Tube vind u verschillende filmpjes over beweegtuinen in het land. Zoek op 'beweegtuin'.