• i Bewust Wonen Algemeen
  • In steeds meer gemeentes is er aandacht voor langer zelfstandig wonen, woonaanpassingen e.d. Dit vaak onder de noemer 'Bewust wonen'. Vaak zijn er ook ouderenadviseurs, (vrijwillig) woonconsulenten of woonadviseurs die senioren kunnen helpen bij het signaleren van risico’s en adviseren t.a.v. aanpassingen in huis. Het exacte aanbod varieert per gemeente.
  • Tips en suggesties voor familieleden en hulpverleners van mensen met dementie voor het aanpassen van woningen.
  • Via de volgende huistest  kunnen senioren zelf in kaart brengen in hoeverre aanpassingen in huis nodig zijn en welke leveranciers er in de buurt beschikbaar zijn.
  • Wanneer een persoon problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in huis is ergotherapie of een cursus Functioneel trainen te overwegen (zie elders op deze website)
 • i Bewust Wonen in Beuningen

  Als u ouder wordt is het verstandig na te denken over uw woonsituatie. Is uw woning geschikt voor de toekomst? Het tijdig aanpassen van uw woning voorkomt of vermindert gevaarlijke situaties in de toekomst. 

  U kunt een gratis woonadvies aanvragen, een vrijwillige woonadviseur komt dan bij u langs, eventueel met een zorgtrajectbegeleider en/of een ouderenadviseur, en doorloopt samen met u uw woning. 

  U kunt ook een woonadvies aanvragen als er sprake is van dementie, want als iemand dementie krijgt, betekent dit nogal wat. Voor de persoon zelf maar ook voor de partner en/of familieleden. Een veiliger en comfortabeler huis, zo blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland, helpt om de zelfredzaamheid en de veiligheid te vergroten. 

  Via de huistest kunt u zelf testen hoe veilig uw huis is. 

   

 • i Bewust Wonen in Nijmegen

  Uw huis is uw thuis. Ook als u ouder wordt, wilt u graag veilig en comfortabel blijven wonen. Heeft u al eens nagedacht over uw woonsituatie? Past uw huis nog bij u? En wat kunt u daar zelf – voor nu en voor de toekomst – aan doen?

  Mede door de veranderingen in zorg en welzijn ligt de verantwoordelijkheid voor het langer thuis wonen meer bij senioren zelf. Er zijn verschillende manieren om er achter te komen of uw huis toekomstbestendig is en hoe u het geschikt kunt maken (ofwel: hoe u uw huis kunt 'opplussen').
  Meer informatie vind u op de website www.langerthuisnijmegen.nl.

 • i Bewust Wonen in Wijchen

  We blijven veel langer dan vroeger zelfstandig thuis wonen. Met de campagne 'Bewust wonen' wil de gemeente Wijchen haar inwoners bewust maken van het belang van tijdig verbeteringen aanbrengen in huis. Het fijne daarvan is dat u van verbeteringen in huis nu al kunt profiteren. Uw huis wordt er namelijk véél comfortabeler en veiliger op en u voorkomt dat u al vroeg extra zorg nodig heeft.

  Brochure Bewust Wonen in de gemeente Wijchen

   

 • i Tips in en om huis

  Dit filmpje is gemaakt door drie spontane dames uit Nijmegen. Zij hebben zelf in beeld gebracht wat volgens hen gevaarlijke situaties zijn in de diverse woonruimtes in huis en geven diverse tips om niet te vallen.

   

 • i Verhuisadvies

  In Nijmegen wordt vanuit het project Bewust Wonen het Verhuisadvies aangeboden, uitgevoerd door daarvoor geschoolde vrijwillige woonadviseurs.

 • i Woonadviseur

  De woonadviseur:

  • Denkt met u mee over hoe u veilig en comfortabel in uw woning kan blijven wonen;
  • Denkt met u mee over wat u eventueel kunt aanpassen om uw woning toekomstbestendig te maken.
  • Kijkt samen met u naar de mogelijkheden om uw huis veiliger te maken om vallen te voorkomen.

  De woonadviseurs zijn goed opgeleide vrijwilligers die samen met u naar oplossingen zoeken.

  Het woonadvies is gratis.