• i Cursussen
 • i Ergotherapeut voor de mantelzorger

  Als uw partner of familielid vaak valt kan het zijn dat u zich daar zorgen over maakt. Het kan zijn dat u zich afvraagt hoe u uw degene kunt helpen om veilig te bewegen.

  De ergotherapeut geeft advies hoe uw partner/ familielid veilig kan functioneren. De ergotherapeut bekijkt ook of de woning veiliger kan worden gemaakt. Ook kan hij/zij u adviseren hoe u uw partner/ familielid kunt begeleiden om veilig te kunnen functioneren zodat hij of zij niet valt.

 • i Ergotherapie

  Ergotherapeuten adviseren en begeleiden mensen in het opnieuw uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Bijvoorbeeld door ouderdomsklachten (verminderd zicht, verminderde kracht, problemen met bewegen en dergelijke) maar ook bijvoorbeeld als gevolg van niet aangeboren hersenletsel of een burn-out / depressie..

  De begeleiding kan bestaan uit hulp bij simpele handelingen als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

 • i Fysiotherapie

  In elke woonplaats of wijk zijn fysiotherapeuten die u kunnen adviseren rond het voorkomen van vallen. Of rond het herstel van een val. Uw huisarts werkt samen met één of meer fysiotherapeuten en weet wie de deskundige is, passend bij uw vraag. U kunt ook op internet zoeken door de naam van uw wijk of dorp in de typen plus 'fysiotherapie.'

  Er is ook een netwerk van fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben rond ouderen: het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Regio Nijmegen. www.geriatriefysiotherapieregionijmegen.nl

 • i Ouderenadviseur

  Als u bang bent om te vallen en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur in uw gemeente.

  De ouderenadviseur bespreekt met u de vragen die u heeft over vallen, bang zijn om te vallen of het voorkomen van vallen. De ouderenadviseur kan u bijvoorbeeld adviseren wat u kan doen om het valrisico te verkleinen. De ouderenadviseur kan u zo nodig ook helpen met het aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen.

  De ouderenadviseur kijkt samen met u of het nodig is dat u contact opneemt met uw huisarts, de ergotherapeut, de wijkverpleegkundige of de fysiotherapeut. Of de ouderenadviseur neemt contact met hen op namens u. 

  Zo nodig zal de ouderenadviseur, in overleg met u, een bezoek van een woonadviseur regelen.

 • i Personenalarmering

  Een ongeluk zit in een klein hoekje; struikelen in de kamer, niet meer op kunnen staan en moeten wachten tot iemand u hoort of vindt. Personenalarmering biedt een oplossing: met één druk op de knop kunt u dag en nacht hulp inroepen.

  Personenalarmering kan ertoe bijdragen dat u langer zelfstandig thuis kan wonen. Daarnaast kan het uw gevoel van veiligheid vergroten.

 • i Tai Chi

  Een uit China afkomstige bewegingskunst die tot op hoge leeftijd beoefend kan worden. Het ouder worden brengt vaak een wat minder soepel bewegingsapparaat met zich mee. Ook reageert men wat minder snel en adequaat. Hierdoor ontstaat onzeker staan en lopen en dus ook angst om te vallen.

  De rustige, vloeiende bewegingen ontspannen het hele lichaam en leiden tot het krijgen van meer energie, een betere houding, een beter evenwicht, sterkere botten en spieren. Ook uw geest ontspant, u bent zich dan beter bewust van uw balans en lichaamshouding. U bent zich eerder bewust van wat u aan het doen bent én u bent zich beter bewust van waar uw grenzen liggen. Zo voelt u sneller wanneer u vermoeid raakt en dus kunt u op tijd rust kunt nemen. U zult alles rustiger aan doen en meer bedachtzaam hierdoor kunt u vallen voorkomen of uw angst om te vallen verminderen.

 • i Woonadviseur

  De woonadviseur:

  • Denkt met u mee over hoe u veilig en comfortabel in uw woning kan blijven wonen;
  • Denkt met u mee over wat u eventueel kunt aanpassen om uw woning toekomstbestendig te maken.
  • Kijkt samen met u naar de mogelijkheden om uw huis veiliger te maken om vallen te voorkomen.

  De woonadviseurs zijn goed opgeleide vrijwilligers die samen met u naar oplossingen zoeken.

  Het woonadvies is gratis.