Veilig op pad met de rollator

Deze informatiekaart geeft u stapsgewijs, in woord en beeld, uitleg over hoe u veilig op pad kunt met de rollator.

Op de kaart staan de volgende tips:

  1. Stel uw rollator goed af en zorg voor een juiste houding
  2. Zet uw rollator op de parkeerrem
  3. Loop de stoep op en af op de juiste manier
  4. Leef veilig in en om het huis
  5. Meld onveilige situaties bij uw gemeente
  6. Bezoek regelmatig een professional voor een check

 

Website: www.patientenfederatie.nl

Voor wie?

Wat krijgt u?

Hoe komt u eraan?