Over valwijzer

De Valwijzer is een initiatief van het Regionaal Valpreventie Netwerk Nijmegen. In dit netwerk werken veel organisaties en professionele zorgverleners samen. Hun doel is om mensen te helpen om vallen te voorkomen.  Het RVNN werkt samen met 100 uw welzijns- en zorgnetwerk.

Een val heeft vaak vervelende gevolgen zoals botbreuken. Dit geldt speciaal voor oudere mensen. Als vallen voorkomen kan worden, scheelt dat veel narigheid voor mensen.

De Valwijzer is ontwikkeld samen met ouderen. Deze ouderen hebben om verschillende redenen veel kennis over vallen en over het voorkomen daarvan. De Valwijzer is daarom  ingericht zoals de ouderen menen dat dat handig is: met toegankelijke taal, veel tips en met het gebruik van kleuren. (Design: VA-design.nl).

Voor wie?

Wat krijgt u?

Hoe komt u eraan?