• i Bel- en Herstellijn gemeente

  De Bel- en Herstellijn is een meldpunt van de gemeente. Hier kunt u gevaarlijke situaties in uw buurt melden zoals losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal of boomwortels die door het trottoir omhoog komen.

 • i Bewust Wonen Algemeen
  • In steeds meer gemeentes is er aandacht voor langer zelfstandig wonen, woonaanpassingen e.d. Dit vaak onder de noemer 'Bewust wonen'. Vaak zijn er ook ouderenadviseurs, (vrijwillig) woonconsulenten of woonadviseurs die senioren kunnen helpen bij het signaleren van risico’s en adviseren t.a.v. aanpassingen in huis. Het exacte aanbod varieert per gemeente.
  • Tips en suggesties voor familieleden en hulpverleners van mensen met dementie voor het aanpassen van woningen.
  • Via de volgende huistest  kunnen senioren zelf in kaart brengen in hoeverre aanpassingen in huis nodig zijn en welke leveranciers er in de buurt beschikbaar zijn.
  • Wanneer een persoon problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in huis is ergotherapie of een cursus Functioneel trainen te overwegen (zie elders op deze website)