Valanalyse door professional

Instrument (vragenlijst) om het valrisico bij senioren in te kunnen schatten. Verschillende oorzaken van vallen komen aan de orde. Deze vragenlijst is bedoeld om samen met een oudere de risico's voor vallen in kaart te brengen.

Voor wie?

Dit instrument is bedoeld voor professionals zoals wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten.

Wat krijgt u?

Dit instrument brengt in kaart wat de mogelijke risico's voor vallen zijn en wat daarmee dus de aandachtspunten voor iemand persoonlijk zijn.

  • instructies voor het uitvoeren van de tests.
  • een scoreformulier voor verslaglegging van uitslagen van de tests. Dit formulier kunt u archiveren in het patiëntendossier. Het formulier is nu ook als digitaal in te vullen formulier beschikbaar en kunt u hieronder downloaden.
  • een sociale kaart, voor de juiste doorverwijzing op het gebied van valpreventie.

Hoe komt u eraan?

De Valanalyse is te bestellen via onderstaande link of gratis te downloaden. Deze organisatie organiseert tevens trainingen in het afnemen van de Valanalyse.

Website: https://www.veiligheid.nl/valpreventie/interventies/screening/valanalyse