Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

Voor iedereen is het belangrijk om te bewegen. Maar zeker voor mensen die bang zijn om te vallen is het essentieel om te bewegen om zo te zorgen voor een goede conditie en een optimale spierkracht.

U beweegt voldoende voor uw 'basisgezondheid' wanneer u op minimaal vijf, maar het liefst alle dagen van de week, 30 minuten matig intensief beweegt, zo mogelijk in blokken van 10 minuten. Aangeraden wordt om ook 3x per week kracht-oefeningen te doen, met name voor uw beenspieren. Dit tesamen is de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB).

Een matig intensieve beweging is een beweging waarvan u sneller gaat ademhalen. U krijgt het er warm van en uw hart gaat er sneller van kloppen. Denk bijvoorbeeld aan wandelen, fietsen, nordic walking, zwemmen, tuinieren. Doe vooral beweegactiviteiten die u leuk vind om te doen, dan houd u het met plezier vol. Ook binnenshuis zijn volop mogelijkheden om te bewegen. Kijk eens naar de 'Tips voor bewegen binnenshuis'. U vind deze onder 'Lopen en bewegen'.

Als u door beperkingen niet meer aan 30 minuten matig intensief bewegen toekomt, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging zinvol, ongeacht duur, intensiteit, frequentie of type.

U kunt de hulp inroepen van een fysiotherapeut als u uw fitheid zou willen verbeteren, of als u de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen niet haalt. Of hier vragen over hebt!

Voor wie?

Wat krijgt u?

Hoe komt u eraan?