'Lopen loont'. De voetganger in beleid

De voetganger centraal. Dat is de kern van de CROW-uitgave: Lopen loont. Alle aspecten rondom voetgangersbeleid komen in deze uitgave praktisch en helder aan bod. De uitgave is voorzien van cijfermateriaal, foto’s, grafieken en tabellen.

Voor wie?

De uitgave 'Lopen loont' is voor iedereen met belangstelling voor ontwerp, beleid en uitvoering rondom voetgangers zoals beleidsadviseurs, projectleiders, ontwerpers en beheerders van overheden die in het (dagelijks) werk raakvlakken hebben met voetgangers(beleid, -ontwerp en -beheer). Medewerkers van adviesbureaus vinden in de uitgave kennis voor het ondersteunen van klanten. De uitgave is ook voor vertegenwoordigers van belangengroepen en voor studenten.

Wat krijgt u?

De uitgave geeft voorwaarden voor een voetgangersvriendelijke omgeving, handvatten voor een integrale aanpak en laat de impact zien voor beleidssectoren (verkeer en vervoer, lokale economie, toerisme, gezondheid). Ook bevat de uitgave informatie over ontwerp, beheer en onderhoud, communicatie en marketing.

Hoe komt u eraan?

Website: http://www.crow.nl/publicaties/lopen-loont#tab:tab-Omschrijving