Valgevaarlijk en risicovol gedrag

Onder valgevaarlijk of risicovol gedrag wordt verstaan dat u dingen doet die het risico om te vallen voor u op zo'n moment verhogen. Bijvoorbeeld dat u op een stoel klimt om iets uit een kast te pakken of dat u te snel voor uw doen loopt. Of dat u maar doorgaat met iets terwijl u al vermoeid bent. Of 2 of 3 dingen tegelijk doet. Daarnaast kan het zijn dat u het risico anders inschat dan uw naaste.

Meer informatie vindt u hier:

U kunt ook contact opnemen met een ergotherapeut: samen kunt u een vragenlijst doornemen om hierover na te denken. De ergotherapeut kan ook met u meekijken om te onderzoeken of u of uw partner misschien valgevaarlijk/ risicovol gedrag vertoont.

Voor wie?

Wat krijgt u?

Hoe komt u eraan?

Vraag een verwijzing voor ergotherapie aan uw huisarts of bel een ergotherapeut in uw buurt. www.ergotherapie.nl

Wanneer u te maken hebt met dementie kunt u een ergotherapeut zoeken op www.edomah.nl.